מכרז פומבי משותף  מס’ 1/2023

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 18

י.ש. גת בע”מ                                                                                מי קרית גת בע”מ                                          

                                               

                                                                                                                         מכרז פומבי משותף       מס’ 1/2023

,לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה

קרית גת (מזרח)

י.ש. גת בע”מ, חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת ותאגיד המים מי קרית גת בע”מ  מזמינות בזאת הגשת הצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז;

  1. פרטי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של חברת י.ש. גת בע”מ ysgat.co.il (להלן: “אתר האינטרנט“) החל מיום שלישי 10/1/2023 .
  2. ניתן לעיין בחוברות המכרז קודם רכישתם ללא תשלום, במשרדי י.ש. גת בע”מ, החל מיום ראשון 15/1/2023  בשעות קבלת קהל בימים א’, ב’, ג’, ד’ בין השעות 08:30-13:00.
  3. ניתן לרכוש את חוברת המכרז החל מיום 15/1/2023 במשרדי י.ש. גת בע”מ ,בשעות קבלת קהל בימים א’, ב’, ג’, ד’ בין השעות 8:30-13:00 , בעלות של 5000 ₪ לא כולל מע”מ.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום שלישי 21/2/2023 עד השעה 14:00 במסירה ידנית במשרדי חברת י.ש. גת בע”מ, ברח’ הזרחן 13 קרית גת.
  5. כנס מציעים יתקיים בתאריך, ביום ראשון 15/1/2023  בשעה 12:00. התכנסות המשתתפים תיערך במשרדי י.ש. גת, ברח’ הזרחן 13 קרית גת.
  6. השתתפות בכנס המציעים הינו חובה.
  7. כל שינוי, תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט בלבד.

בברכה,

דגן יהל – מנכ”ל                                       אוריאל טרמצ’י – מנכ”ל

י.ש. גת בע”מ                                            מי קרית גת בע”מ

 

 

 

 

 

 

 

הודעות והבהרות

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 21

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 20

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 19

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 18

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 17

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 16

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 15

נספח 7ט מעודכן

דוח גיאוטכני לקידוח אופקי – מובל צומת אינטל קרית גת

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 01-2023 הודעה 14

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 01-2023 הודעה 13

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 01-2023 הודעה 12

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 01-2023 הודעה 11

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 01-2023 הודעה 10

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 9

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 8

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 7-2023 הודעה מעודכנת

הודעה על ביטול תנאי סף 10.12 לתנאי המכרז

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה – 4

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 5

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 6

———————————————————————————————————————————————————————-

להורדת חוברת המכרז לחץ כאן

להורדת מפרט-טכני-מיוחד-אזהת-מזרחי-קרית-גת-מים וביוב-מהדורה-5-תיק-למכרז לחץ כאן

להורדת תבע-מזרחית-תשתיות-אומדן-למכרז לחץ כאן

להורדת תוכניות המכרז לחץ כאן

הודעת פרסום הוספת תנאי סף מכרז משותף לפיתוח תשתיות אזור התעשייה המזרחי 16.1.2023

2023/01/מצגת-לכנס-המציעים-2023-01-15-סופי

הודעת-פרסום-הוספת-כנס-משתתפים-מכרז-משותף-לפיתוח-תשתיות-אזור-התעשייה-המזרחי-18.1.23

פרוטוקול כנס מציעים מכרז 01.23 עבודות עפר ופיתוח 15.01.23

תבע מזרחית – תשתיות – אומדן למכרז

‏‏פרוטוקול כנס וסיור מציעים מכרז 01.23 עבודות עפר ופיתוח 23.01.23

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 1

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account