חדשות הפארק

אינדקס חברות

קרית גת- מרכז התעשייה החדש של ישראל

חברת אורדע לייצור מוצרי נייר מתקדמים פועלת בטכנולוגיות חדישות,

קרא עוד
הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות

יזם נכבד,
הנדון: פנייתך להקצאת קרקע, פארק התעשייה ק. גת

קרא עוד
מכרז פומבי מס 02/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת מכרז פומבי מס’ 02/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת   חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז

קרא עוד
מכרז פומבי  מס’  01/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת   מכרז פומבי  מס’  01/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

קרא עוד
ביטול מכרז פומבי מספר 12/2020

16/12/2020 ביטול מכרז פומבי 2/2020 לביצוע עבודות הקמה מבנה רב תכליתי באזור התעסוקה קרית גת

קרא עוד
11/2020  ‘ מכרז פומבי מס 

חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת 11/2020  ‘ מכרז פומבי מס  (לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת (מזרח

קרא עוד
קרית גת- מרכז התעשייה החדש של ישראל

חברת אורדע לייצור מוצרי נייר מתקדמים פועלת בטכנולוגיות חדישות,

קרא עוד
הודעה בדבר אפשרות

בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי

קרא עוד

מפעלי החודש

סלטי צבר

סלטי צבר
סלטי צבר

HP Indigo

HP Indigo
HP Indigo

Create AccountLog In Your Account