מכרז פומבי משותף  מס’ 1/2023

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 18 י.ש. גת בע”מ                                                                                מי קרית גת בע”מ                                                                                                                              
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account