מכרז פומבי מס 02/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ

חברת ניהול פארק התעשייה

קריית גת

מכרז פומבי מס’ 02/2021

לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

 

חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז

.פרטי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ysgat.co.il החל מיום שני ג’ אדר ה’תשפ”א, 15/02/2021 בשעה 12:00

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 2,500 ₪ + מע”מ, שלא יוחזרו, במשרדי החברה הזרחן 13 קרית גת החל מיום שלישי ד’ אדר ה’תשפ”א, 16/02/2021

  • .ועד יום רביעי י”ב אדר ה’תשפ”א, 24/02/2021 בשעות קבלת קהל בימים א’, ב, ג’, ד’ בין השעות 08:30-13:00
  • ,המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום שני י”ז אדר ה’תשפ”א, 01/03/2021 עד השעה 12:00 במסירה ידנית במשרדי החברה
  • .רח’ הזרחן 13 קרית גת.כנס מציעים וירטואלי (זום) ייערך ביום שני ג’ אדר ה’תשפ”א, 15/02/2021 בשעה 13:00 פרטים נוספים ניתן לקבל אצל משרדי החברה
  • .בטל’- 08-6810118. השתתפות בכנס אינו חובה
  • מציע המעוניין להשתתף בכנס המציעים יעביר בקשה למייל החברה
  • . office@ysgat.co.il ויקבל מייל חוזר עם זימון לכנס הוירטואלי.כל שינוי, תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט בלבד ויחייבו את המציעים

,בברכה

דגן יהל – מנכ”ל

קבצי המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

מצגת כנס מציעים

תוכניות המכרז

מבנה_מכולות_רב_תכלית.PRO

לכנס המציעים לחץ כאן

לפרוטוקול כנס מציעים

למסמך הבהרה מספר 1 – לחץ כאן

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account