מכרז פומבי מס 02/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת מכרז פומבי מס’ 02/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת   חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז

Create AccountLog In Your Account