מכרז פומבי  מס’  01/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ

חברת ניהול פארק התעשייה

קריית גת

 

מכרז פומבי  מס’  01/2021

לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז;

  • פרטי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ysgat.co.il החל מיום י”ט טבת ה’תשפ”א, 03/01/2021 בשעה 12:00.
  • ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, החל מיום כ’ טבת ה’תשפ”א, 04/01/2021 בשעות קבלת קהל בימים א’, ב, ג’, ד’ בין השעות 08:30-13:00.
  • מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו ז’ שבט ה’תשפ”א, 20/01/2021 עד השעה 14:00.
  • המועד האחרון להגשת הצעות הינו י”א שבט ה’תשפ”א, 24/01/2021 עד השעה 14:00 במסירה ידנית במשרדי החברה, רח’ הזרחן 13 קרית גת.
  • כנס מציעים וירטואלי (זום) ייערך ביום כא’ טבת ה’תשפ”א, 05/01/2021 בשעה 14:30 פרטים נוספים ניתן לקבל אצל משרדי החברה בטל’- 08-6810118. השתתפות בכנס אינו חובה. מציע המעוניין להשתתף בכנס המציעים יעביר בקשה למייל החברה office@ysgat.co.il ויקבל מייל חוזר עם זימון לכנס הוירטואלי.
  • כל שינוי, תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט בלבד ויחייבו את המציעים.

בברכה,

דגן יהל – מנכ”ל

להורדת תכניות למכרז יש ללחוץ כאן

להורדת חוברת המכרז יש ללחוץ כאן

כנס המציעים לחץ כאן

3Y35s%hv:קוד כניסה לכנס המציעים בזום

לקובץ כתב הכמויות בבינארית לחץ כאן

לפרוטוקול כנס מציעים לחץ כאן

למצגת כנס מציעים לחץ כאן

מסמך הבהרות, שאלות ותשובות מס 1

למסמך הבהרות, שאלות ותשובות מס’ 2

כתב כמויות  ב-SKN

 

 

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account