מכרז פומבי  מס’  01/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת   מכרז פומבי  מס’  01/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

16/12/2020 ביטול מכרז פומבי 2/2020 לביצוע עבודות הקמה מבנה רב תכליתי באזור התעסוקה קרית גת

חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת 11/2020  ‘ מכרז פומבי מס  (לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת (מזרח

Create AccountLog In Your Account