מכרז פומבי  מס’  01/2021

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת   מכרז פומבי  מס’  01/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

Create AccountLog In Your Account