ביטול מכרז פומבי מספר 12/2020

16/12/2020

ביטול מכרז פומבי 2/2020

לביצוע עבודות הקמה מבנה רב תכליתי באזור התעסוקה קרית גת

לאור בחינה מחודשת של הפרויקט ובהתאם לסמכותה לפי סעיף 5.4 לתנאים הכלליים למכרז,

מודיעה בזאת חברת י.ש. גת בע”מ על ביטול מכרז 12/2020 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי באזור התעסוקה קרית גת.

בברכה,

דגן יהל

מנכ”ל

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account