11/2020  ‘ מכרז פומבי מס 

admin

Author Posts

חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת 11/2020  ‘ מכרז פומבי מס  (לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת (מזרח

חברת אורדע לייצור מוצרי נייר מתקדמים פועלת בטכנולוגיות חדישות,

יזם נכבד,
הנדון: פנייתך להקצאת קרקע, פארק התעשייה ק. גת

בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי

Create AccountLog In Your Account