הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות

admin

Author Posts

יזם נכבד,
הנדון: פנייתך להקצאת קרקע, פארק התעשייה ק. גת

בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי

במפעלים, כמו כן התקיים בפארק משחק מרוץ המשפחות הגדול

Create AccountLog In Your Account