מכרז פומבי מס 02/2021

admin

Author Posts

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת מכרז פומבי מס’ 02/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת   חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת   מכרז פומבי  מס’  01/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

16/12/2020 ביטול מכרז פומבי 2/2020 לביצוע עבודות הקמה מבנה רב תכליתי באזור התעסוקה קרית גת

חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת 11/2020  ‘ מכרז פומבי מס  (לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת (מזרח

חברת אורדע לייצור מוצרי נייר מתקדמים פועלת בטכנולוגיות חדישות,

יזם נכבד,
הנדון: פנייתך להקצאת קרקע, פארק התעשייה ק. גת

בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי

Create AccountLog In Your Account