בקרוב: תיירות שפלהת יהודה

admin

Author Posts

תיירות שפלת יהודה

מענה לשאלות הבהרה מכרז משותף 1-2023 הודעה 18 י.ש. גת בע”מ                                                                                מי קרית גת בע”מ                                                                                                                              
Complete Reading

אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעל תעשייה או מלאכה באזור התעשייה קריית גת יחידה מינהל אזורי תעשייה נושא מינוף אזורי תעשייה תאריך פרסום 18.07.2022

   חברת י.ש. גת בע”מ החברה לניהול פארק התעשייה בקרית גת מכרז פומבי מס’ 01/2022 מכרז-1-2022-תשובות-לשאלות-הבהרה-28-2-22 סיור-קבלנים-16.02.22   .לביצוע עבודות פיתוח ואחזקת מדרכות, כבישים, ניקוזים, וואדיות, איי תנועה, שבילים, ריהוט רחוב, מבנים, תמרור וכדומה בפארק התעשייה שבעיר קרית גת, על בסיס דרישה משתנה ;חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול
Complete Reading

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת מכרז פומבי מס’ 02/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת   חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז

   חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת   מכרז פומבי  מס’  01/2021 לביצוע עבודות להקמת מבנה רב תכליתי בפארק התעסוקה קרית גת

16/12/2020 ביטול מכרז פומבי 2/2020 לביצוע עבודות הקמה מבנה רב תכליתי באזור התעסוקה קרית גת

חברת י.ש. גת בע”מ חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת 11/2020  ‘ מכרז פומבי מס  (לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת (מזרח

חברת אורדע לייצור מוצרי נייר מתקדמים פועלת בטכנולוגיות חדישות,

Create AccountLog In Your Account