הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות

יזם נכבד,
הנדון: פנייתך להקצאת קרקע, פארק התעשייה ק. גת

בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי

Create AccountLog In Your Account